Putten – 17 november 2018. The Peppernuts waren aan wezig bij de intocht van Sinterklaas in Putten. Zoals ieder jaar kwam de Sint aan met de pakjesboot bij Nulde, waar honderden kinderen de Sint al zingend opwachtten. Daarna is de Sint met een koets door het centrum van Putten gereden.

The Peppernuts bij Intocht Putten